Over mij

Mijn passie is professionals en organisaties helpen bij het beheersbaar maken van risico's en crises. Dit doe ik als lector Risk Management & Cybersecurity aan de Haagse Hogeschool en als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

Ik ben sinds 2007 werkzaam binnen de veiligheid, risico en crisisbeheersing. Ik heb een sterke academische basis, maar in mijn werk ben ik graag pragmatisch, concreet en resultaatgericht. Ik ben een risico-optimist en baseer mijn adviezen waar mogelijk op (wetenschappelijk) onderzoek en kosten-baten analyses.

 

Mijn ervaring omvat het managen van incidenten en crises, het adviseren van (senior) management over strategie en complexe veiligheidsproblemen, het opleiden, trainen en beoefenen van professionals en het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek. Ik presteer goed onder druk, vind het leuk om in een (internationale) dynamische omgeving te opereren en kan goed schakelen tussen strategie en operatie.

Jelle Groenendaal

Lector en zelfstandig adviseur risico en crisismanagement

Werkervaring

 

Lector Risk Management & Cyber

Mijn lectoraat is onderdeel van het Center of Expertise Cybersecurity en richt zich op het voorkomen van, beschermen tegen en reageren op cyberrisico's.

Global Resilience Manager

Ik was wereldwijd verantwoordelijk voor de business continuity en crisis management van alle banken en bedrijfsonderdelen van ING. Operationeel was ik verantwoordelijk voor het ondersteunen van de crisisorganisatie en het melden van incidenten en crises.

Cyber Threat & Incident Manager

Ik maakte onderdeel uit van het Cybercrime Expertise & Response Team (CERT), later Cyber Defense Center. Ik was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van alle processen, cyber crisis management en het operationeel managen van incidenten, dreigingen en crises.

Management Consultant

Als consultant hielp ik multinationals met het opzetten, verbeteren en testen van cyber incident response teams (CERTs), business continuity management en crisismanagement organisatie.

Onderzoeker & Adviseur

Bij Crisislab heb ik toegepast onderzoek verricht naar onder andere frontlijnsturing, crisisbeheersing, politiekunde, fysieke veiligheidsrisico's en zelfredzaamheid. Daarnaast heb ik vele opleidingen en trainingen verzorgd voor leidinggevenden van politie, brandweer en multidisciplinaire crisisteams.

Opleidingen

Diverse Cybersecurity Trainingen

Verschillende cybertrainingen en leiderschapprogramma's: SEC504 Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling (SANS); SEC566 Implementing and Auditing Critical Security Controls in Depth; CISM: Certified Information Security Manager (ISACA); Advanced Threat Intelligence Course (Treatstone 71); & Leren Leiden (De Baak)

Promotie in Managementwetenschappen

Mijn promotieonderzoek ging over frontlijnsturing binnen de politie en brandweer. Met behulp van verschillende onderzoekmethoden heb ik bekeken wat de effectiviteit is van leidinggevenden die tijdens incidenten en crises leiding moeten geven aan frontlijnwerkers.

Master Beleid, Communicatie & Organisatie

Mijn masterthesis ging over de vraag in hoeverre goede leiders buiten crisistijd ook goede leiders tijdens crises (kunnen) zijn. Mijn bachelorscriptie ging over de effectiviteit van incident-leersystemen in verschillende sectoren.

CONTACT

Jelle Groenendaal

Mobiel

+31 6 1356 9147

 

Email

jelle@jellegroenendaal.nl

Adres

Westergracht 97 rood

2013 ZN Haarlem

KVK

77655567

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2020 Jelle Groenendaal